Hiển thị các bài đăng có nhãn copy-trade-forex. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn copy-trade-forex. Hiển thị tất cả bài đăng

Copy Trade là gì?

Nhiều nền tảng giao dịch ngoại hối và chứng khoán ngày nay cung cấp tùy chọn Copy Trade (giao dịch sao chép). 

Copy Trade cho phép bạn sao chép trực tiếp các vị thế mua - bán được thực hiện bởi một nhà giao dịch khác và kết nối một phần danh mục đầu tư của bạn với họ. Bằng cách liên kết tài khoản của bạn với các nhà giao dịch khác, bạn sẽ sao chép tất cả các giao dịch hiện tại của họ trên thị trường và bất kỳ hành động nào mà họ thực hiện sau đó. 

Cụ thể: Nếu họ mở một giao dịch mới, bạn mở một giao dịch mới; nếu họ đóng, bạn đóng; nếu họ thắng, bạn thắng và thật đáng buồn - nếu họ thua, bạn cũng vậy. 

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với kết quả. Bạn vẫn có khả năng đóng giao dịch, mở giao dịch mới, cài đặt mức bảo vệ để hạn chế thua lỗ. 

Copy Trade là gì?