Chính sách bảo mật

https://www.forextradingsupport.com/ là một blog có nội dung chuyên sâu về Forex. Chính sách bảo mật được xây dựng để bảo vệ thông tin của người dùng cũng như thể hiện sự tuân thủ của công ty với các quy định về Bảo mật thông tin khách hàng được ban hành bởi cơ quan pháp luật.

1) Chính sách thu thập thông tin


Phần này nêu rõ các chính sách của chúng tôi trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn, thông qua việc bạn vào truy cập vào https://www.forextradingsupport.com/.

Khi truy cập webiste để tiếp cận với các thông tin mà chúng tôi cung cấp, bạn không cần phải cho chúng tôi biết bạn là ai và tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào.

Dữ liệu duy nhất mà chúng tôi thu thập thông qua việc bạn ghé thăm website là các thông tin như: nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, cách bạn truy cập vào website, bạn quan tâm đến trang, mục nào trong website của chúng tôi và thời gian của những lần bạn truy cập... các thông tin này được cung cấp một cách hợp pháp thông qua 2 công cụ đo lường của Google là: Webmaster Tool & Google Analytics.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra các số liệu thống kê, qua đó có thể đánh giá chất lượng website, khả năng tương tác với khách hàng... nhằm phục vụ người dùng được tốt hơn.

Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba để phân tích, lưu trữ hoặc tổng hợp.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như: tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email… sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của bạn (cung cấp thêm thông tin chuyên sâu, tư vấn, hỗ trợ...). Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. 

2) Chính sách bảo mật


Trong thời gian bạn ghé thăm https://www.forextradingsupport.com/, bạn có thể kết nối đến các mạng xã hội khác: Facebook, Youtube thông qua các nút bấm được tích hợp trên website. Các mạng xã hội này lại có thể giúp bạn kết nối đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Trên website cũng có thể chứa đường link liên kết đến website của đối tác, các trang báo mạng điện tử có bài viết về chúng tôi. Vì vậy bạn nên chú ý kiểm tra Chính sách bảo mật của tất cả các trang thông tin điện tử đó trước khi cung cấp bất kì thông tin nhận biết cá nhân nào của bạn.

https://www.forextradingsupport.com/ được dùng vào các mục đích thông tin về loại hình đầu tư tài chính forex. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong website này nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách bảo mật này của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Nếu bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng website cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v.... Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn việc điều hành trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.

Chúng tôi trao quyền giúp bạn xem xét và tải về các tài liệu tại website này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn cần cam kết không được sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

- Với mọi tài liệu tải về, bạn phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.

- Bạn không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.

- Bạn không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi bạn đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu tại Chính sách bảo mật.

3) Thay đổi về chính sách


- Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của forextradingsupport.com cũng như tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

- Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại forextradingsupport.com không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có đường linh liên kết tại forextradingsupport.com!

0 coment�rios:

Đăng nhận xét