Nến Nhật (Japanese candlestick) là gì?

Mô hình nến Nhật được tạo ra bởi Munehisa Homma - một thương nhân buôn bán gạo đến từ Nhật Bản, vào thế kỉ 18. Homma đã xây dựng và sử dụng các nên để thể hiện sự biến động giá, thông qua việc sử dụng các màu sắc khác nhau để thể hiện sự khác biệt. Nhờ vào mô hình nến Nhật mà các nhà giao dịch có thể xác định được mô hình giá, đồng thời đưa ra các quyết định mua - bán dựa vào xu hướng ngắn hạn của giá.

Hiểu về nến Nhật (Japanese candlestick)

Nến Nhật (Japanese candlestick) là gì?

Một cây nến Nhật có thể biểu thị được giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất của một sản phẩm, hàng hóa trong một khoảng thời gian cụ thể. Bóng nến cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất trong ngày cũng như cách chúng có thể dùng để so sánh với giá mở - đóng cửa.

Cấu thành nến Nhật

- Bóng nên trên: Là đường thẳng ở giữa mức cao trong ngày và giá đóng (đối với nến tăng), hoặc giá mở (đối với nến giảm).

- Thân nến: Thể hiện sự thay đổi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa (phần có thân của nến).

- Bóng nến dưới: Là đường thẳng ở giữa mức thấp trong ngày, giá mở (đối với nến tăng), hoặc giá đóng (đối với nến giảm).

Có 2 kiểu nến Nhật cơ bản

- Nến tăng (giá): Được hiển thị màu xanh hoặc trắng. Xuất hiện khi giá đóng cao hơn so với giá mở.

- Nến giảm (giá): Được hiển thị màu đỏ hoặc trắng. Xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở.

Cách đọc biểu đồ hình nến

Mỗi cây nến sẽ biểu thị các thông tin về giá (mở - đóng - cao - thấp) trong một khung nhất định do nhà giao dịch chọn (5 phút, 30 phút, 1 tiếng, 4 tiếng, ngày, tuần...).

Ví dụ: Nếu bạn đặt khung thời gian là 15 phút. Một cây nến mới sẽ được tạo ra sau mỗi khoảng thời gian 15 phút.

Nến Nhật (Japanese candlestick) là gì?

- Giá mở: Phần nằm ở trên cùng hoặc dưới cùng của thân nến sẽ cho chúng ta biết giá mở, tùy thuộc vào giá tăng hay giảm trong khoảng thời gian 15 phút. Nếu giá có xu hướng tăng, nến thường có màu xanh hoặc trắng, và giá mở sẽ nằm ở dưới cùng. Ngược lại, nếu là xu hướng giá giảm thì nến có màu đỏ hoặc đen, giá mở ở trên cùng.

- Giá cao được biểu thị bằng bóng nến trên. Nếu giá mở hoặc đóng là cao nhất thì sẽ không có bóng nến trên.

- Giá thấp được biểu thị bằng phần dưới cùng của bóng nến dưới. Nếu giá mở hoặc đóng mức giá thấp nhất thì sẽ không xuất hiện bóng nến dưới.

- Giá đóng: Là giá cuối cùng được giao dịch ở trong cây nến. Nó là phần đỉnh của nến tăng giá hoặc đáy của nến giảm giá.

Ngay khi một cây nến hình thành, nó sẽ liên tục thay đổi khi giá thay đổi. Giá mở cửa được giữ nguyên, giá cao và thấp luôn thay đổi. Màu sắc của nến cũng thay đổi theo biến động giá. Khi thời gian đã định két thúc, giá cuối cùng là giá đóng cửa, nến hoàn thành và môt cây nến mới sẽ được tạo ra và quá trình biến động giá lại bắt đầu.

0 coment�rios:

Đăng nhận xét