Thuật ngữ forex: Take profit

Take profit - chốt lời chỉ định một mức giá nhất định cao hơn giá mua, do nhà giao dịch chọn để hiện thực hóa khoản lợi nhuận của mình.

Lệnh chốt lời có thể được đặt tự động, khi khoản đầu tư của bạn đạt tới giới hạn nó sẽ tự động kích hoạt bán. 1  Nếu giá không đạt đến giới hạn đó, lệnh sẽ không được thực hiện.

Lệnh chốt lời thường được sử dụng cùng với lệnh cắt lỗ (Stop Loss) - kích hoạt bán khi khoản đầu tư giảm xuống một mức nhất định. 

Thuật ngữ forex: Take profit

Lệnh chốt lời đặc biệt hữu ích nếu bạn là một nhà giao dịch với chiến lược ngắn hạn. Việc sử dụng nó cho phép các nhà giao dịch trong ngày thoát khỏi thị trường ngay khi họ đạt được mục tiêu lợi nhuận trong ngày.

Ví dụ: nếu bạn mua USD / JPY ở mức 110.20 và bạn muốn chốt lời khi tỷ giá đạt 110.50, bạn sẽ đặt tỷ giá này làm mức chốt lời của mình.

Nếu giá đặt mua chạm 110.50, vị thế mở sẽ tự động được đóng để đảm bảo lợi nhuận của bạn.

Các giao dịch được đóng theo tỷ giá thị trường hiện tại, nhưng trong một thị trường biến động nhanh, có thể có khoảng cách giữa tỷ giá này và tỷ lệ chốt lời bạn đã đặt.

0 coment�rios:

Đăng nhận xét