Thuật ngữ forex: Margin (ký quỹ)

Margin - Ký quỹ là số tiền mà một nhà giao dịch cần phải đặt trước để mở một giao dịch. Khi giao dịch ngoại hối ký quỹ, bạn chỉ cần trả một tỷ lệ phần trăm trên toàn bộ giá trị của vị thế để mở giao dịch.

Hiểu về ký quỹ - margin


Giao dịch ngoại hối ký quỹ cho phép các nhà giao dịch tăng quy mô vị thế của họ. Ký quỹ cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, giúp họ gia tăng khối lượng giao dịch với mức vốn ban đầu nhỏ hơn. Tất nhiên, ký quỹ là con dao hai lưỡi vì nó phóng đại cả lãi và lỗ, vì chúng được tính trên toàn bộ giá trị của giao dịch chứ không phải chỉ số tiền bạn thực trong tài khoản.

Đòn bẩy có sẵn cho một nhà giao dịch phụ thuộc vào các yêu cầu ký quỹ của nhà môi giới hoặc các giới hạn đòn bẩy được quy định bởi cơ quan quản lý. Yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy thuộc vào các nhà môi giới ngoại hối và khu vực tài khoản của bạn đặt trụ sở, nhưng thường bắt đầu ở mức khoảng 3,3% ở Vương quốc Anh đối với các cặp tiền tệ phổ biến nhất. 

Thuật ngữ forex: Margin (ký quỹ)

Ví dụ: nếu một nhà môi giới ngoại hối đưa ra tỷ lệ ký quỹ là 3,3% và nhà giao dịch muốn mở một vị thế trị giá 100.000 đô la, thì chỉ cần đặt cọc 3.300 đô la để tham gia giao dịch. 96,7% còn lại sẽ được cung cấp bởi nhà môi giới. Đòn bẩy đối với giao dịch trên là 30:1. 

Khi quy mô giao dịch tăng lên, số tiền ký quỹ yêu cầu cũng vậy. Yêu cầu ký quỹ cũng có thể khác nhau nếu bạn được phân loại là 'khách hàng chuyên nghiệp'.

Mức ký quỹ là gì?


Khi một nhà giao dịch ngoại hối mở một vị thế, khoản ký quỹ ban đầu của nhà giao dịch cho giao dịch đó sẽ được nhà môi giới giữ làm tài sản thế chấp. Tổng số tiền mà nhà môi giới đã khóa để giữ cho các vị thế của nhà giao dịch mở được gọi là ký quỹ đã sử dụng. 

Khi càng nhiều vị thế được mở, càng nhiều tiền trong tài khoản của nhà giao dịch trở thành tiền ký quỹ được sử dụng. Số tiền mà nhà giao dịch còn lại có sẵn để mở các vị thế tiếp theo được gọi là vốn chủ sở hữu sẵn có, có thể được sử dụng để tính toán mức ký quỹ.

Thuật ngữ forex: Margin (ký quỹ)
Vì vậy, mức ký quỹ là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tài khoản trên số tiền ký quỹ được sử dụng, được biểu thị bằng phần trăm. Công thức tính mức ký quỹ như sau:

Mức ký quỹ = (vốn chủ sở hữu / ký quỹ đã sử dụng) x 100

Ví dụ: một nhà giao dịch đặt 10.000 đô la vào tài khoản ngoại hối và mở hai giao dịch ngoại hối. Nhà môi giới yêu cầu ký quỹ 2.500 đô la để giữ cho hai vị thế này mở, do đó, số tiền ký quỹ được sử dụng là 2.500 đô la. Trong trường hợp này, mức ký quỹ là (10.000 đô la / 2.500 đô la) x 100 = 400%. Mức ký quỹ càng cao, càng có nhiều tiền mặt để sử dụng cho các giao dịch bổ sung. Khi mức ký quỹ giảm xuống 100%, tất cả số tiền ký quỹ có sẵn sẽ được sử dụng và do đó, nhà giao dịch không thể thực hiện thêm giao dịch nào. 

Mức ký quỹ là cực kỳ quan trọng vì nó cho phép nhà giao dịch xem liệu họ có đủ tiền trong tài khoản ngoại hối của mình để mở các vị thế mới hay không. Số lượng vốn chủ sở hữu tối thiểu phải được giữ trong tài khoản của nhà giao dịch để giữ vị thế của họ mở được gọi là ký quỹ duy trì. Nhiều nhà môi giới ngoại hối yêu cầu mức ký quỹ duy trì tối thiểu là 100%. 

Cuộc gọi ký quỹ (margin call)

Thuật ngữ forex: Margin (ký quỹ)

Khi nhà giao dịch có các vị thế nằm trong vùng âm, mức ký quỹ trên tài khoản sẽ giảm xuống. Nếu mức ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới 100%, điều đó có nghĩa là số tiền trong tài khoản không còn có thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của nhà giao dịch. Vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch đã giảm xuống dưới mức ký quỹ được sử dụng. Trong trường hợp này, nhà môi giới nói chung sẽ yêu cầu vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch được tăng lên, và nhà giao dịch sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ. Nhà giao dịch sẽ được thông báo về việc giá trị tài khoản của họ đã đạt đến mức này thông qua email hoặc điện thoại.

Khi điều này xảy ra, nếu nhà giao dịch không nạp tiền vào tài khoản của họ, một số hoặc tất cả các vị thế mở của nhà giao dịch có thể bị thanh lý. Vì vậy, các nhà giao dịch nên tránh các cuộc gọi ký quỹ bằng mọi giá. Có thể tránh các cuộc gọi ký quỹ bằng cách thường xuyên theo dõi mức ký quỹ, sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss) trên mỗi giao dịch để quản lý lỗ và giữ cho tài khoản của bạn được cấp vốn đầy đủ. 

0 coment�rios:

Đăng nhận xét