Các loại lệnh mua - bán cơ bản trong forex

Trong giao dịch ngoại hối forex bạn thực hiện các hoạt động mua vào - bán ra. Nền tảng hỗ trợ giao dịch MetaTrader 4 cung cấp các lệnh để nhà đầu tư giao dịch thuận lợi hơn. Nội dung dưới đây chi sẻ với các bạn một số lệnh cơ bản, sử dụng thường xuyên trên thị trường forex.

Lệnh thị trường Market Order

Lệnh thị trường - Market Oder là lệnh mua hoặc bán được thực hiện ngay ở thời điểm hiện tại, khi bạn nhận thấy vùng giá tốt và ra quyết định mua hoặc bán ngay lập tực.

Ví dụ: Ở thời điểm hiện tại, tỉ giá vàng - đô la đang là 1864.342 mua vào, và 1864.87 và bán ra.

Các loại lệnh mua - bán cơ bản trong forex

Nếu bạn muốn mua XAU/USD ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ mua với giá 1864.87 từ Broker. Khi bạn nhấn vào nút Buy, lệnh lập tức được thực hiện.

Còn nếu muốn bán ra, bạn sẽ bán với giá 1864.32, khi nhấn Sell lệnh sẽ được thực thi ngay.

Điều này đồng nghĩa là ở thời điểm vào lệnh bạn đang tạm thời âm do Spread (khoản chênh lệnh giữa giá mua và giá bán).

Xem thêm về: Spread

Lệnh chờ Sell Limit và Buy Limit

Sell Limit và Buy Limit là lệnh chờ. 

Buy Limit là lệnh đặt mua với giá thấp hơn giá thị thường ở thời điểm hiện tại. Bạn thực hiện lệnh này với kỳ vọng sẽ mua được với giá thấp hơn trong tương lai.

Các loại lệnh mua - bán cơ bản trong forex

Ví dụ: Tỉ giá vàng và đô la đang là XAU/USD 1860.00, bạn tính toán rằng giá sẽ xuống tới 1855 và chạm đáy ngắn hạn. Thay vì ngồi đợi tới khi giá xuống mới vào lệnh, bạn có thể đặt Buy limit. Khi giá xuống 1855, lệnh sẽ được khớp, thời gian chờ đợi bạn có thể dùng vào việc khác.

Sell Limit là lệnh đặt mua với giá cao hơn thị trường hiện tại. Giá cao hơn nằm ở tương lai.

Các loại lệnh mua - bán cơ bản trong forex

Ví dụ: Tỉ giá vàng và đô la XAU/USD đang là 1961.00 USD, bạn dự đoán rằng khi lên tới 19630 và chạm đỉnh ngắn hạn giá sẽ quay đầu trở xuống. Thay vì ngồi canh giá lên, bạn có thể đặt lệnh Sell Limit, để khi giá lên tới 1863 thì hệ thống tự động mua vào.

Lệnh chờ Buy Stop và Buy Stop

Lệnh chờ Buy Stop, Sell Stop ngược lại với 2 lệnh Buy Limit và Sell Limit ở trên

Lệnh Buy Stop: Là lệnh mua với giá cao hơn với giá thị trường hiện tại. Giá cao hơn được thực hiện hiện trong tương lai.

Các loại lệnh mua - bán cơ bản trong forex

Ví dụ: Tỉ giá vàng và đô la đang là XAU/USD 1863.80, bạn dự đoán khi lên tới 1867, vàng sẽ phá đỉnh ngắn hạn và đi lên. Bạn sẽ đặt mua mua ở 1867. Và tất nhiên, thay vì chờ đợi, bạn có thể đặt lệnh chờ Buy Stop.

Lệnh Sell Stop: Là lệnh đặt mua với giá thấp hơn giá thị trường ở thời điểm hiện tại (tương lai bạn sẽ mua với giá thấp hơn).

Các loại lệnh mua - bán cơ bản trong forex

Ví dụ: Tỉ giá vàng và đang là XAU/USD 1863.670, bạn cho rằng khi giá vàng giảm về 1858 sẽ kích hoạt một đợt bán tháo khiến giá giảm sâu. Bạn sẽ đặt lệnh Sell Stop ở mức giá 1858, để khi giá giảm sâu có thể chốt lời.

Tổng kết:

- Lệnh Buy hoặc Sell Market Oder: Mua - bán theo tỉ giá ở thời điểm hiện tại.

- Buy limit: Lệnh chờ mua ở giá thấp hơn hiện tại với kỳ vọng giá sẽ tăng trong tăng lai.

- Sell limit: Lệnh chờ bán cổ phiếu ở giá cao hơn hiện tại với kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn nữa trong tương lai.

- Buy stop: Lệnh chờ mua ở mức giá cao hơn hiện tại với kỳ vòng giá trong tương lai khi đạt điểm bạn đặt mua sẽ tăng mạnh.

- Sell stop: Lệnh chờ bán ở mức giá thấp hơn hiện tại, với kỳ vọng giá trong tương lai khi chạm đáy sẽ "tuột dốc không phanh".

0 coment�rios:

Đăng nhận xét