Tỷ giá hối đoái quốc tế được thiết lập như thế nào?

Tỷ giá hối đoái (hay tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX) giữa 2 tiền tệ là tỷ giá mà ở đó 1 đồng tiền này sẽ được trao đổi với 1 đồng tiền khác. Nó cũng được xem như là giá cả đồng tiền của 1 quốc gia được biểu hiện bởi 1 loại tiền tệ khác.

Ví dụ: Tỷ giá hối đoái liên ngân hàng của Việt Nam đồng (VND) với đô la Hoa Kỳ (US$) là 23.200 có nghĩa là 23.200 Việt Nam đồng sẽ được trao đổi cho 1 USD hoặc 1 USD sẽ đổi được 23.200 VND. 

Tỷ giá hối đoái được xác định trong thị trường ngoại hối. Nó mở cửa cho mọi thực thể (cá nhân và tổ chức) tham gia. Việc trao đổi tiền tệ là liên tục: 24 giờ một ngày, ngoại trừ những ngày cuối tuần.

Tỷ giá hối đoái quốc tế được thiết lập như thế nào?

Tỷ giá hối đoái thả nổi so với cố định


Giá tiền tệ có thể được xác định theo hai cách chính: tỷ giá thả nổi hoặc tỷ giá cố định. 

Tỷ giá thả nổi được xác định bởi thị trường mở thông qua cung và cầu trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Do đó, nếu nhu cầu về tiền tệ cao thì giá trị sẽ tăng lên. Nếu nhu cầu thấp, điều này sẽ khiến giá tiền tệ đó thấp hơn. Tất nhiên, một số yếu tố kỹ thuật và cơ bản sẽ xác định những gì mọi người cảm nhận là tỷ giá hối đoái hợp lý và thay đổi cung và cầu của họ theo đó.

Một tỷ giá cố định hoặc cố định được xác định bởi chính phủ thông qua ngân hàng trung ương của nó. Trong trường hợp đó chúng vẫn thả nổi, nhưng di chuyển song song với tiền tệ mà nó được neo. Ở mức độ nào đó, các quốc gia cố gắng can thiệp và thao túng giá tiền tệ của họ; Các chính phủ và ngân hàng trung ương thường cố gắng giữ cho giá tiền tệ của họ thuận lợi cho thương mại quốc tế.

Tỷ giá được đặt so với một loại tiền tệ chính khác trên thế giới (chẳng hạn như đô la Mỹ, euro hoặc yên). Để duy trì tỷ giá hối đoái, chính phủ sẽ mua và bán đồng tiền của mình so với đồng tiền mà nó được chốt. Một số quốc gia chọn  neo tiền tệ của họ với đô la Mỹ  bao gồm Trung Quốc và Ả Rập Xê Út. 6

Tiền tệ của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới được phép thả nổi. Do đó, hầu hết tỷ giá hối đoái không được ấn định mà được xác định bởi hoạt động giao dịch đang diễn ra trên tiền tệ của thế giới thị trường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái quốc tế được thiết lập như thế nào?

Tỷ giá thả nổi được xác định bởi lực lượng cung và cầu thị trường. Lượng cầu so với cung của một loại tiền tệ là bao nhiêu sẽ xác định giá trị của đồng tiền đó so với một loại tiền tệ khác. Ví dụ, nếu nhu cầu về đô la Mỹ của người châu Âu tăng lên, quan hệ cung cầu sẽ làm tăng giá của đô la Mỹ so với đồng euro. 

Có vô số thông báo địa chính trị và kinh tế ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia, nhưng một số thông báo phổ biến nhất bao gồm thay đổi lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, báo cáo lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội, dữ liệu sản xuất và hàng hóa. 

Các động thái ngắn hạn đối với tiền tệ có tỷ giá hối đoái thả nổi phản ánh  đầu cơ, tin đồn, thảm họa và cung cầu hàng ngày đối với tiền tệ. Nếu cung vượt cầu thì đồng tiền đó sẽ giảm và nếu cầu vượt cung thì đồng tiền đó sẽ tăng. Các động thái cực đoan trong ngắn hạn có thể dẫn đến sự can thiệp của các ngân hàng trung ương, ngay cả trong môi trường tỷ giá thả nổi. Do đó, trong khi hầu hết các loại tiền tệ chính trên toàn cầu được coi là thả nổi, các ngân hàng trung ương và chính phủ có thể can thiệp nếu đồng tiền của một quốc gia trở nên quá cao hoặc quá thấp.

Một đồng tiền quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia, ảnh hưởng đến thương mại và khả năng trả nợ. Chính phủ hoặc ngân hàng trung ương sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp để chuyển đồng tiền của họ sang mức giá có lợi hơn.

Nhiều yếu tố vĩ mô hơn cũng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. 'Quy luật một giá ' quy định rằng trong thế giới thương mại quốc tế, giá hàng hóa ở một quốc gia phải bằng giá ở một quốc gia khác. Đây được gọi là ngang giá mua ( PPP ). Nếu giá cả vượt quá ngưỡng, lãi suất ở một quốc gia sẽ thay đổi — hoặc nếu không thì tỷ giá hối đoái sẽ thay đổi giữa các loại tiền tệ. Tất nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng tuân theo lý thuyết kinh tế, và do một số yếu tố giảm nhẹ, quy luật một giá không thường xuyên áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên, lãi suất và giá cả tương đối sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. 

Một yếu tố vĩ mô khác là rủi ro địa chính trị và sự ổn định của chính phủ một nước. Nếu chính phủ không ổn định, đồng tiền của quốc gia đó có khả năng giảm giá trị so với các quốc gia phát triển và ổn định hơn. 

Tỷ giá hối đoái quốc tế được thiết lập như thế nào?

Tỷ giá hối đoái quốc tế được thiết lập như thế nào?

Nói chung, một quốc gia càng phụ thuộc vào một ngành công nghiệp chính trong nước, thì mối tương quan giữa tiền tệ quốc gia và giá cả hàng hóa của ngành càng mạnh.

Không có quy tắc thống nhất để xác định những hàng hóa mà một loại tiền nhất định sẽ có mối tương quan với nhau và mối tương quan đó sẽ mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, một số loại tiền tệ cung cấp những ví dụ điển hình về mối quan hệ hàng hóa - ngoại hối .

Hãy xem xét rằng đồng đô la Canada có tương quan thuận với giá dầu. Do đó, khi giá dầu tăng, đồng đô la Canada có xu hướng tăng giá so với các đồng tiền chính khác. Điều này là do Canada là nước xuất khẩu dầu ròng; khi giá dầu cao, Canada có xu hướng thu được nhiều doanh thu hơn từ xuất khẩu dầu của mình, nhờ đó đồng đô la Canada tăng giá trên thị trường ngoại hối.

Một ví dụ điển hình khác là đồng đô la Úc, có tương quan thuận với vàng. Bởi vì Úc là một trong những nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, đồng đô la của nước này có xu hướng biến động cùng với sự thay đổi giá vàng miếng. Do đó, khi giá vàng tăng đáng kể, đồng đô la Úc cũng sẽ tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. 

Một số quốc gia có thể quyết định sử dụng tỷ giá hối đoái cố định do chính phủ thiết lập và duy trì một cách giả tạo. Tỷ giá này sẽ không dao động trong ngày và có thể được đặt lại vào những ngày cụ thể được gọi là ngày đánh giá lại. Chính phủ của các nước thị trường mới nổi thường làm điều này để tạo sự ổn định trong giá trị đồng tiền của họ. Để giữ cho tỷ giá hối đoái được cố định ổn định, chính phủ của quốc gia phải nắm giữ một lượng lớn dự trữ tiền tệ mà đồng tiền của quốc gia đó được cố định để kiểm soát những thay đổi trong cung và cầu

0 coment�rios:

Đăng nhận xét