Thuật ngữ forex: Profit - Loss

Trên thị trường giao dịch ngoại hối (forex), giá của các loại tiền tệ có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là trong thời kỳ biến động. Điều quan trọng là phải hiểu cách tính toán lợi nhuận (proft) và lỗ (loss) tiềm năng của bạn để bạn có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá thị trường.

Thuật ngữ forex: Profit - Loss

Giả sử bạn có một tài khoản có tiền tệ cơ bản là USD.

Tính toán lợi nhuận (profit)


Tỷ giá hiện tại cho EUR / USD là 0,9517 / 0,9522 (trong đó 0,9517 là giá bán và 0,9522 là giá mua. Chênh lệch là 5 pip).

Giả sử bạn quyết định bán 10.000 EUR ở mức 0,9517.

Điều này có nghĩa là bạn đã bán 10.000 EUR và mua 9.517,00 USD (10.000 EUR x 0,9517 = 9.517,00 USD).

Sau khi bạn giao dịch, tỷ giá thị trường của EUR / USD giảm xuống còn 0,9500 / 0,9505. Bạn quyết định mua lại 10.000 EUR với giá 0,9505 (10.000 EUR x 0,9505 = 9,505,00 USD).

Bạn đã bán 10.000 EUR với giá 9.517 USD và mua lại 10.000 EUR với giá 9.505 USD.

Lợi nhuận của bạn là 12,00 USD (9,517,00 - 9,505,00).

Thuật ngữ forex: Profit - Loss

Tính toán lỗ (loss)


Bạn thấy rằng tỷ giá hiện tại cho USD / JPY là 115,00 / 115,05 (trong đó 115,00 là giá bán và 115,05 là giá mua. Chênh lệch là 5 pip).

Bạn quyết định mua 10.000 USD với giá 115.05.

Điều này có nghĩa là bạn đã mua 10.000 USD và bán 1.150.500 JPY (10.000 USD x 115,05 = 1.150.500 JPY).

Tỷ giá thị trường của USD / JPY giảm xuống 114,45 / 114,50 và bạn quyết định bán lại 10.000 USD ở mức 114,45 (10.000 USD x 114,45 = 1.144.500 JPY).

Bạn đã mua 10.000 USD với giá 1.150.500 JPY và bán lại 10.000 USD với giá 1.144.500 JPY.

Khoản lỗ của bạn được tính như sau: 1.150.500 - 1.144.500 = 6.000 JPY.

Lưu ý rằng khoản lỗ của bạn là JPY và phải được quy đổi lại sang đô la.

Để tính số tiền này bằng USD:

6.000 JPY / 114,45 = $ 52,42 USD hoặc

6.000 JPY x 1 / 114,45 = $ 52,42 USD

Thuật ngữ forex: Profit - Loss

Các ví dụ trên đây cho thấy cách nhà đầu tư có thể tính toán lãi và lỗ trên các giao dịch của mình khi thực hiện một vị thế (mua - bán); Mặc dù trên thực thế hiện nay các sàn, hệ thống máy tính đã giúp bạn làm công việc này, và trả kết quả gần như ngay lập tức sau mỗi giao dịch.

0 coment�rios:

Đăng nhận xét