Thuật ngữ forex: Cặp tiền tệ

Cặp tiền tệ là gì?


Một cặp tiền tệ là báo giá của hai loại tiền tệ khác nhau, với giá trị của một loại tiền tệ được định giá so với loại tiền tệ kia. Đồng tiền được liệt kê đầu tiên của một cặp tiền tệ được gọi là  đồng tiền cơ sở và đồng tiền thứ hai được gọi là  đồng tiền định giá.

Các cặp tiền tệ so sánh giá trị của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Nó cho biết cần bao nhiêu đồng tiền định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. 

Đơn vị tiền tệ được xác định bằng  mã đơn vị tiền tệ ISO hoặc mã bảng chữ cái gồm ba chữ cái mà chúng được liên kết trên thị trường quốc tế. Ví dụ, đối với đô la Mỹ, mã ISO sẽ là USD.

Giao dịch các cặp tiền tệ được thực hiện trên thị trường ngoại hối. Tất cả các giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua đồng thời một loại tiền tệ này và bán một loại tiền tệ khác. Nó không giống thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa, khi bạn đang sử dụng tiền mặt để mua một ounce vàng hoặc một  cổ phiếu của  một công ty. 

Thuật ngữ forex: Cặp tiền tệ

Nếu bạn mua một cặp tiền tệ, bạn mua đồng tiền cơ sở và mặc nhiên bán đồng tiền định giá. Giá  mua (giá thầu) đại diện cho số tiền định giá bạn cần để có được một đơn vị tiền tệ cơ sở. Ngược lại, khi bạn bán cặp tiền tệ, bạn bán đồng tiền cơ sở và nhận đồng tiền định giá. 

Dữ liệu kinh tế liên quan đến các cặp tiền - lãi suất, thông tin tổng sản phẩm quốc nội (GDP), các thông báo kinh tế lớn sẽ có sự ảnh hưởng đến giá của một cặp giao dịch.

Các cặp tiền tệ chính


Một cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi là  đồng euro  so với đô la Mỹ, hoặc được hiển thị dưới dạng  EUR / USD . Trên thực tế, nó là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới vì nó được giao dịch nhiều nhất. 

1  EUR / USD = 1,2500 có nghĩa là một euro đổi được 1,2500 đô la Mỹ. Trong trường hợp này, EUR là đồng tiền cơ bản và USD là đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là 1 euro đổi được 1,25 đô la Mỹ. Một cách khác để xem xét điều này là bạn sẽ mất 125 đô la để mua 100 EUR.

Thuật ngữ forex: Cặp tiền tệ

Tất cả các cặp tiền được phân loại theo khối lượng được giao dịch hàng ngày. Các loại tiền tệ có khối lượng giao dịch lớn nhất so với đô la Mỹ được coi là các loại tiền tệ chính. Chúng bao gồm EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD và USD / CAD. Hai cặp tiền tệ cuối cùng được gọi là tiền tệ hàng hóa vì cả Canada và Úc đều có nhiều hàng hóa và cả hai quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi giá của chúng.

Tất cả các cặp tiền tệ chính đều có tính thanh khoản tốt, được giao dịch 24 giờ một ngày mỗi ngày làm việc và chúng có mức chênh lệch rất hẹp  .

Các cặp tiền tệ không liên quan đến đô la Mỹ được gọi là tiền tệ nhỏ hoặc tiền chéo. Các cặp này có mức chênh lệch rộng hơn một chút và không có tính thanh khoản cao như các cặp chính, nhưng chúng vẫn có mặt trên thị trường, và có thanh khoản. 

Các số cặp tiền tệ khá đặc biệt khác bao gồm tiền tệ của các thị trường mới nổi. Chúng có mức chênh lệch giá rộng, ví dụ cặp USD / SGD (đô la Mỹ / đô la Singapore).

0 coment�rios:

Đăng nhận xét