Thuật ngữ forex: Balance - Equity

Trên thị trường ngoại hối cũng như trên thị thị trường chứng khoán, khi bạn mua vào và giá đi xuống, tài khoản 20.000 USD còn 15.000 USD chẳng hạn, bạn tự an ủi rằng chưa chốt lệnh là chưa lỗ, điều này khá phổ biến.

Ở đây, 20.000 USD là số dư ban đầu khi bạn nạp tiền vào tài khoản. Còn 15.000 USD là số dư thực tế theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại. 

Thuật ngữ forex: Balance - Equity

Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn ở bên dưới:

Số dư tài khoản là gì?


Balance hiểu đơn giản là Số dư ban đầu trong tài khoản!

Để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn cần mở tài khoản. Khi tài khoản của bạn được chấp thuận, bạn có thể chuyển tiền để bắt đầu giao dịch. Nếu bạn gửi 20.000 đô la, thì Số dư của bạn là 20.000 đô la. 

Tài khoản của bạn có 20.000 USD tiền mặt, khi bạn tham gia vào một giao dịch (mở 1 vị thế mới) số dư tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi vị thế được đóng. 

Số dư tài khoản của bạn sẽ thay đổi theo 1 trong 3 cách:

- Khi bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của mình.

- Khi bạn đóng một vị trí.

- Khi bạn giữ một vị thế mở qua đêm và nhận hoặc trả phí hoán đổi / chuyển nhượng.

Thuật ngữ forex: Balance - Equity

Equity là gì?


Equity Vốn chủ sở hữu ở thời điểm hiện tại. Nó được tính theo công thức sau:

Equity = Balance + Floating Profit

Trong đó:

- Equity là vốn chủ sở hữu.

- Balance là số dư tài khoản

- Floating profit là tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ của các giao dịch.

Vì giá trên thị trường giao dịch ngoại hối luôn biến động không ngừng nên Floating profit cũng liên tục thay đổi, kéo theo Equity luôn biến động.

Tất nhiên, nếu tài khoản của bạn không có giao dịch nào (tương ứng với Floating profit = 0), thì Equity = Balance.

Tiếp tục với ví dụ ở trên. Khi bạn gửi 20.000 USD vào tài khoản của mình, Balance = 20.000 USD.

Khi bạn chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào trên thị trường thì Equity = Balance = 20.000$.

Khi bạn thực hiện 1 hoặc nhiều giao dịch và lỗ 5.000 USD (Floating Profit = -5.000 USD). Lúc này Equity = 20.0000 + (-5.000) = 15.000 USD.

Equity còn được gọi là Vốn thực có vì nó phản ánh chính xác giá trị thực tài khoản. Và vì vậy, Equity quan trọng hơn Balance rất nhiều.

0 coment�rios:

Đăng nhận xét