Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật được nhà giao dịch sử dụng để xác định xem nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại thời có lợi.

Các chiến lược giao dịch ngoại hối có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các sự kiện cơ bản dựa trên tin tức. 

Phương pháp Thủ công & Tự động


Chiến lược giao dịch ngoại hối có thể là phương pháp thủ công hoặc tự động. Một nhà giao dịch thủ công sẽ ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và xác định xem nên mua hay bán. 

Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

Các hệ thống tự động là việc một Trader phát triển một thuật toán tìm tín hiệu giao dịch và tự thực hiện các giao dịch. Các hệ thống sau này đưa cảm xúc của con người ra khỏi phương trình và nhờ đó có thể cải thiện hiệu suất chiến thắng.

Đa phần những người giao dịch ngoại hối bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ: họ có thể nhận thấy rằng một cặp tiền cụ thể có xu hướng phục hồi từ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể. Sau đó, họ có thể quyết định thêm các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này theo thời gian. Ví dụ: họ có thể yêu cầu giá phục hồi từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pips nhất định.
Một số yếu tố góp phần tạo nên 1 chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả:

Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

- Lựa chọn Thị trường : Trader phải xác định được những cặp tiền mà họ giao dịch thường xuyên và trở thành chuyên gia đọc các cặp tiền đó.

- Số lượng Lô : Trader phải xác định mức độ lớn các Lô khi bắt đầu giao dịch để có thể kiểm soát lượng rủi ro trong mỗi giao dịch riêng lẻ.

- Tính kỷ luật : Trader phải xây dựng quy tắc chi phối khi nhập LONG hoặc SHORT trong một cặp tiền tệ nhất định.

- Điểm Thoát : Các nhà giao dịch phải xây dưgj các quy tắc cho họ biết khi nào nên thoát khỏi vị thế mua hoặc bán, cũng như khi nào phải dứt khoát cắt lỗ.

- Chiến thuật giao dịch : Các nhà giao dịch nên đặt ra các quy tắc về phương thức mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc lựa chọn các công nghệ khớp lệnh phù hợp.

Các nhà giao dịch nên xem xét phát triển hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader để giúp dễ dàng tự động hóa việc tuân theo quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại các chiến lược giao dịch để xem chúng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.

Khi nào là thời điểm để thay đổi chiến lược?


Chiến lược giao dịch ngoại hối hoạt động thực sự hiệu quả khi các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc. Nhưng cũng giống như bất kỳ điều gì khác, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận phù hợp với tất cả, vì vậy những gì hiệu quả ngày hôm nay có thể không nhất thiết phải hiệu quả vào ngày mai. Nếu một chiến lược không chứng minh được lợi nhuận và không tạo ra kết quả mong muốn, các nhà giao dịch có thể cân nhắc những điều sau trước khi thay đổi kế hoạch trò chơi: 

Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

- Quản lý rủi ro phù hợp với phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng không phù hợp, có thể là nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi chiến lược. 

- Các điều kiện thị trường phát triển: Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào các xu hướng thị trường cụ thể , vì vậy nếu những điều kiện đó thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Điều đó có thể báo hiệu sự cần thiết phải thực hiện các chỉnh sửa hoặc sửa đổi.

- Hiểu rõ: Nếu một nhà giao dịch không hiểu rõ về chiến lược, thì rất có thể nó sẽ không hoạt động. Nếu một vấn đề xuất hiện hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc thì hiệu quả của chiến lược sẽ bị mất.  

Mặc dù thay đổi có thể là tốt, nhưng việc thay đổi chiến lược giao dịch ngoại hối quá thường xuyên có thể gây tốn kém. Nếu bạn sửa đổi chiến lược của mình quá thường xuyên, bạn có thể thua lỗ. 

0 coment�rios:

Đăng nhận xét